SỰ KIỆN TIỆC SERVER MỚI

 

1. KẾT BANG

Thời gian: 7 ngày đầu tiên mở server

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tạo bang được nhận quà hậu hĩnh, đạt điều kiện nhất định được nhận quà nhiều hơn. Triệu tập hiệu sĩ, thành tựu huy hoàng!

Lưu ý: Mỗi bang chỉ nhận được 1 lần, số lượng có hạn, đến trước nhận trước!

 

Mục tiêu

          Điều kiện

                    Phần thưởng

                                         Hình ảnh

      1

          Tạo Bang

-6 tu vi đan cấp thấp

-200 Hoán Linh Thạch

                      

      2

Bổ nhiệm 1 Bang Phó

-3 tu vi đan trung phẩm

-200 Hoán Linh Thạch

                      

      3

Có 20 thành viên Bang

-6 tu vi đan trung phẩm

-400 Hoán Linh Thạch

-Minh Nguyệt Hạng Liên cam bậc 5 2 sao

            

      4

Có 30 thành viên Bang

 

-3 tu vi đan thượng phẩm

-500 Hoán Linh Thạch

-Minh Nguyệt Nhĩ Hoàn cam bậc 5 2 sao

           

      5

     Bang đạt level 2

 

-6 tu vi đan thượng phẩm

-600 Hoán Linh Thạch

-300 vàng khóa

           

      6

     Bang đạt level 3

-10 tu vi đan thượng phẩm

-1000 Hoán Linh Thạch

-1000 vàng khóa

-1 Thú Hồn-Chiến Hống


 

2. THU HỒI MA THƯ

Thời gian: 7 ngày đầu tiên mở server

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tiêu diệt quái dã ngoại được rớt ma thư, thu hồi được nhận quà hậu hĩnh, hết thời gian đạo cụ vô hiệu, treo máy offline cũng được nhận

  • Bảng vật phẩm chi tiết

 

       Vật phẩm

    Hình ảnh

Tinh Phong Ma Thư

Thị Huyết Ma Thư

Kích Hồn Ma Thư

Thần Thể Ma Thư

Đế Vương Ma Thư

Vạn Thú Đan

Ám Hương Yên Chi

EXP Tinh Tú

Quà đồ đỏ bậc 6

 

  • Điều kiện đổi thưởng

1 Tinh Phong Ma Thư + 1 Thị Huyết Ma Thư = 1 Vạn Thú Đan

1 Kích Hồn Ma Thư + 1 Thần Thể Ma Thư = 1 Ám Hương Yên Chi

1 Tinh Phong Ma Thư + 1 Thị Huyết Ma Thư + 1 Kích Hồn Ma Thư + 33 Thần Thể Ma Thư = 1 EXP Tinh Tú

1 Tinh Phong Ma Thư + 1 Thị Huyết Ma Thư + 1 Kích Hồn Ma Thư + 1 Thần Thể Ma Thư + 1 Đế Vương Ma Thư = 1 Quà Đồ Đỏ bậc 6

 

3. SONG LONG XUẤT HẢI

Thời gian: 7 ngày đầu tiên mở server

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, cùng kết nghĩa huynh đệ hoàn thành 3 kết nghĩa cấp khác nhau, đôi bên đều được nhận trước hiệu “Hoàn Mỹ Huynh Quý”