SỰ KIỆN MUA ƯU ĐÃI

 

  • Nội Dung:

- Trong thời gian diễn ra Hoạt Động người chơi sẽ được hỗ trợ giảm giá mua các Trang Bị cho các Hệ và Vật Phẩm có giá trị.

- Các loạt Trang Bị và Vật Phẩm sẽ được làm mới liên tục để người chơi có thể thoải mái mua sắm

 

  • Phần Thưởng:

 

 

Q.Phong Hạng Liên

 

 

Trầm Sa Yêu Đới

 

Trầm Sa Bào

 

Trầm Sa Hài

 

Ngọc Nữ Cung Sa

 

Vũ Hồn – Thiên Tường

 Và nhiều Vật Phẩm Hấp Dẫn Khác hơn nữa.