Event Gộp Sever

  • Thời gian: từ 10h00 ngày 27/05 đến 09h59 ngày 03/06

  • Chi tiết: trong thời gian diễn ra sự kiện mở sever chính thức, người chơi đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận phần thưởng hậu hĩnh

  • Phần thưởng:

 

 

Ngày 1

Đá Đỏ Lv1

Đá Lam Lv1

Hoa Sơn Luận Kiếm Mệt Mỏi Đan x1

Túi Xèng x2

Ngày 2

Đá Đỏ lv2

Đá Lam Lv2

Hoa Sơn Luận Kiếm Mệt Mỏi Đan x1

Túi Xèng x2

Ngày 3

Vũ Linh Trung Phẩm x3

Bảo Linh Trung Phẩm x3

Hoa Sơn Luận Kiếm Mệt Mỏi Đan x1

Túi Xèng x2

Ngày 4

Vũ Linh Thượng Phẩm x1

Bảo Linh Thượng Phẩm x1

Hoa Sơn Luận Kiếm Mệt Mỏi Đan x1

Túi Xèng x2

Ngày 5

Vũ Linh Thượng Phẩm x1

Bảo Linh Thượng Phẩm x1

Hoa Sơn Luận Kiếm Mệt Mỏi Đan x1

Túi Xèng x2