HOẠT ĐỘNG ĐẶC SẮC

 

NẠP NGÀY

Nội dung: Người chơi nạp đạt mốc trong ngày nhận thưởng

 

Phần thưởng:

 

Mốc (Vàng) Phần thưởng Số lượng Hình ảnh

       60

Thuốc x2 tu vi        1
Quà thủy tinh hạ phẩm (Chọn)        2
Quà lượt khiêu chiến (Chọn)        1

      300

Vé phụ bản tu vi        1
Quà thủy tinh trung phẩm (Chọn)        1
Quà lượt khiêu chiến (Chọn)        1

       680

Thuốc x3 tu vi        1
Vé phụ bản tu vi        1
Quà thủy tinh thượng phẩm (Chọn)        1
Quà lượt khiêu chiến (Chọn)        1

     1280

Vũ hồn thiên tường        1
Vé phụ bản tu vi        1
Quà thủy tinh thượng phẩm (Chọn)        2
Quà lượt khiêu chiến (Chọn)        2

     3280

Ngọc nữ cung sa        1
Ám hương yên chi     188
Quà thủy tinh thượng phẩm (Chọn)        5
Quà lượt khiêu chiến (Chọn)        2

 

NẠP TUẦN

Nội dung: Phúc lợi lớn, trong hoạt động, tích nạp vàng nhận quà hậu hĩnh, chú ý nhận quà kịp thời, sau khi hết hoạt động quá sẽ biến mất

 

Phần thưởng:

 

Mốc (Vàng) Phần thưởng Số lượng Hình ảnh

      360

Hộp mệt mỏi đan       3
Quà dương hồn tím (Chọn)        3

     1000

Rương trang bị tọa kỵ lam       4
Rương trang bị hồng nhan lam       4
Quà dương hồn cam (Chọn)       1

     3000

Rương trang bị tọa kỵ tím       2
Rương trang bị hồng nhan tím       2
Quà dương hồn cam (Chọn)       3

     5000

Rương trang bị tọa kỵ cam       2
Rương trang bị hồng nhan cam       2
Quà dương hồn cam (Chọn)       5

    10000

Chân dương thạch       1
Thái dương thạch     200
Quà dương hồn đỏ (Chọn)       1

    25000

Chân dương thạch       3
Thái dương thạch     500
Quà dương hồn đỏ (Chọn)       2

    50000

Chân dương thạch       4
Thái dương thạch    1000
Quà dương hồn đỏ (Chọn)       3

 

TIÊU PHÍ NGÀY

Nội dung: Người chơi tích lũy tiêu phí mỗi ngày đạt mốc nhận thưởng

Phần thưởng:

 

Mốc (Vàng) Phần thưởng Số lượng Hình ảnh

      680

Mảnh trang bị thần       1
Quà bộ thí hồn      20
Đá bộ hoàn mỹ       1
Đá tẩy luyện     100
Túi 1000000 xèng       5

     1980

Mảnh trang bị thần       2
Rương đá bộ thí hồn       1
Quà bộ phần tịch      20
Đá bộ hoàn mỹ       2
Đá tẩy luyện     120

     6480

Mảnh trang bị thần       4
Quà đá thí hồn siêu cấp       1
Rương đá bộ phần tịch       1
Đá bộ hoàn mỹ       4
Đá tẩy luyện     160

    19800

Mảnh trang bị thần       8
Quà đá thí hồn siêu cấp       1
Quà đá phần tịch siêu cấp       1
Đá bộ hoàn mỹ       8
Đá tẩy luyện     220

 

TIÊU PHÍ TUẦN

Nội dung: Người chơi tích lũy tiêu phí tuần đạt mốc nhận thưởng

Phần thưởng:

 

Mốc (Vàng) Phần thưởng Số lượng Hình ảnh

      400

Rương đồ giám tím I       2
Quà chọn trang bị hào hiệp lam 2 sao       2

     1500

Rương đồ giám tím I       2
Quà chọn trang bị hào hiệp tím 2 sao       2

     3500

Rương đồ giám đỏ I       2
Quà chọn trang bị hào hiệp cam 2 sao       2

     8000

Rương đồ giám hồng I       2
Quà trang bị hào hiệp đỏ 2 sao (Chọn)       1

    15000

Quà đồ giám hồng       2
Quà trang bị hào hiệp đỏ 3 sao (Chọn)       1

    30000

Ma nguyên thạch       2
Quà trang bị hào hiệp đỏ 3 sao (Chọn)       2

    60000

Ma nguyên thạch       3
Quà trang bị hào hiệp đỏ 3 sao (Chọn)       3