SỰ KIỆN ĐẬP TRỨNG

 

Nội dung: 

- Trong thời gian sự kiện mở sever chính thức người chơi đăng nhập vào trò chơi sẽ được tham gia vào sự kiện Đập trứng

- Mỗi lần đập trứng người chơi tốn 1 Tiểu Kim Chùy

- Đập trứng theo tầng, tầng càng cao thì phần thưởng càng lớn

 

Phần thưởng:

 

Đập trứng Hình ảnh
Tầng 1 Thần Nguyên thạch
Tầng 2 Trang bị tọa kỵ Tím ( Bàn Đạp )
Tầng 3 Quà bộ phần tịch
Tầng 4 Quà Bộ thí hồn

 

Lượng thưởng đạt các mốc đập trứng Hình ảnh
Thú Hồn-Khí Huyết
Thú Hồn-Bền Bỉ
Vàng Khóa