HOẠT ĐỘNG TỤ TOÁN

 

Nội dung: Người chơi mua tiêu phí đủ mức nhất định, giảm ngay một số vàng, mua càng nhiều ưu đãi càng nhiều!

Đặt vật phẩm vào giỏ hàng, nhấp có thể hủy mua, mua xong mới trừ vàng!

 

Vật phẩm Hình ảnh
Đá đỏ lv4
Đá lam lv4
Vạn thú linh
Phấn quý tộc