SỰ KIỆN VUI TOÀN SEVER

 

  • Nội Dung: Trong thời gian hoạt động diễn ra, người chơi hoàn thành các nhiệm vụ chỉ định để tích lũy nhận Điểm Vui Vẻ, Điểm Vui Vẻ đạt mốc được nhận quà, Điểm càng cao Quà càng nhiều.

 

  • Phần Thưởng: 

Điểm Vui Vẻ

            Phần Thưởng

      Hình Ảnh

120 Điểm

        Khăn Tay Miêu Nữ

     Thục Nữ Phụng Hoa

         Túi Khánh Điển

180 Điểm

  Ngoại Trang N.vật theo Hệ

      Thú Hồn-Khí Huyết

         Thú Hồn-Bền Bỉ

         Túi Khánh Điển

230 Điểm

Ngoại Trang Vũ Khí Theo Hệ

       Vũ Hồn-Khí Huyết

          Vũ Hồn-Bền Bỉ

          Túi Khánh Điển

300 Điểm

       Bảo Hồn-Sát Sinh

     Vũ Hồn-Thiên Tường

         Khí Hồn-Phục Ma

          Túi Khánh Điển

420 Điểm

         Thần Linh Chi Vũ

      Kim Long Ngọc Bội

           Lam Tinh Kiếm

          Túi Khánh Điển