HOẠT ĐỘNG X2 BOSS

 

                                                                   

Trong thời gian mở sever mới người chơi tham gia săn BOSS ở Hoa Sơn Luận Kiếm, Khiêu Chiến Giang Hồ, Tứ Đại Môn Phái sẽ được X2 phần thưởng khi diệt BOSS