Lễ Nạp Liên Tục

 

  • Thời gian: 160 giờ kể từ ngày mở sever

 

  • Chi tiết: Trong thời gian diễn ra, người chơi nạp đủ mốc quy đinh trong 3 ngày liên tiếp nhận quà cực khủng

 

 

  • Phần thưởng:

 

Ngày 1

Ngoại trang ngoại hình theo hệ x1

Tu Vi đan Khánh Điển x5

Thuốc x3 tu vi x1

Vé phụ bản tu vi x3

Túi Khánh Điển x10

 

Ngày 2

Ngoại trang vũ khí theo hệ x1

Tu Vi đan Khánh Điển x8

Thuốc x3 tu vi x1

Vé phụ bản tu vi x3

Túi Khánh Điển x15

 

Ngày 3

Hoa Cẩm Phi Trụ x1

Tu Vi đan Khánh Điển x10

Thuốc x3 tu vi x1

Vé phụ bản tu vi x3

Túi Khánh Điển x20