Tích Nạp

 

  • Thời gian: 160 giờ kể từ thời điểm mở sever

 

  • Chi tiết: Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp đạt mốc quy định nhất quà phong phú

 

  • Phần thưởng:


 

100 Vàng

Hộp Ván Thú Đan x20

Ám Hương Yên Chi x10

Bảo Linh thượng phẩm x1

Đá Đỏ lv1 x1 

Đá Xanh lv1 x2

200 Vàng

Vé hoàng tuyền x1

Thuốc x1.5 tu vi x1

Đá hồn hộ tống x1

Bảo hồn đoạt mệnh x1

Bảo hồng truy hung x1

500 vàng

Đá đỏ lv2 x5

Đá xanh lv2 x5

Vũ linh hạ phẩm x10

Bảo linh hạ phẩm x10

Tinh tú ngọc bội x4

1000 vàng

Hoa hồng x2

Minh quang ngọc bội x10

Thuốc x3 tu vi x1

Ngọc nữ cung sa x1

Vé hoàng tuyền x1

2000 vàng

1 vò rượu x1

Thú hồn chiến hồng x1

VIP bạch kim x1

Bảo linh thượng phẩm x1

Băng tinh lang vương x1

5000 vàng

Long liễn x1

Đá đỏ lv5 x1

Bảo hồn sát sinh x2

Vip chí tôn x4

Tinh tú ngọc bội x10

10000 vàng

Đá đỏ lv5 x3

Đá xanh lv5 x3

Siêu năng chiến cơ x1

Ngọc nữ cung sa x5

Vip bạch kim x1