HOẠT ĐỘNG CHIÊM TINH


 

                                                        


 

Nội dung: Mỗi lần chiêm tinh chắc chắn nhận 1 phần quà, chiêm tinh 1 lần, số sao còn lại giảm 1, sao cuối cùng chắc chắn nhận quà to

 

Phần thưởng có thể nhận được:


 

      Phần thưởng

    Hình ảnh

Thú hồn chiến hống

          Đá đỏ lv4

         Đá lam lv4

         Đá đỏ lv3

        Đá lam lv3

 Thú hồn khí huyết

    100 vàng khóa

      Vạn thú linh

    Thú hồn bền bỉ

    488 vàng khóa

   Hoa cẩm phi trụ