Phụ Bản X2

 

  • Thời gian: từ 00h00 ngày 22/03 đến 23h59 ngày 24/03

 

  • Chi Tiết: Trong thời gian sự kiện, X2  phần thưởng tất cả các phụ bản chỉ định đạo cụ rớt trừ phụ bản Tu Vi