Tu Vi x2

 

  • Thời gian: từ 00h00 ngày 22/03 đến 23h59 ngày 24/03

 

  • Chi tiết: Trong thời gian sự kiện, từ 18h-24h hàng ngày mở x2 Tu Vi các hoạt động: treo máy dã ngoại, phụ bản, treo máy offline