Đổi Ngày Lễ

 

  • Thời gian: từ 00h00 ngày 22/03 đến 23h59 ngày 28/03

 

  • Chi tiết: Trong thời gian sự kiện, thu thập túi quà Khánh Điển ( từ các hoạt động Boss từ cấp 230 trở lên, treo máy dã ngoại…) trao đổi những trang bị cực phẩm theo hệ.

 


 

  • Phần thưởng:

 

                Vật Phẩm

Yêu Cầu

Số Lượng

Lượt Đổi

      Hình Ảnh

Ngoại trang vũ khí theo hệ

     60

       1

      1

Ngoại trang ngoại hình theo hệ

     30

       1

      1

Thú Hồn Chiến Hồng

     50

      1

      1

Thú Hồn Khí Huyết

     10

      1

      3  

Thú Hồn Bền Bỉ

     10

      1

      3

50 Vàng Khóa

      6

      1

      3

Ám Hương Yên Chi

      1

      1

     99

Vạn Thú Đan

      1

      1

     99

Đồ Ma Lệnh

      1

      1

     50

100000 Xèng

      1

      1

     50