HOẠT ĐỘNG MUA SẮM

 

                                                            

 

  • Nội Dung: 

  • Trong thời gian diễn ra Hoạt Động, người chơi có thể dùng Vàng để tham gia Mua Sắm thêm Trang Bị và các Vật Phẩm có giá trị.

  • Mỗi lần mua 1 phần mua sắm đều sẽ nhận được quà, quà to sẽ dựa vào số lần mua của người chơi càng nhiều thì tỉ lệ nhận quà to càng cao.

  • Phần Thưởng: 


 

    PHẦN THƯỞNG

     HÌNH ẢNH

  Ngọc Nữ Cung Sa

Thục Nữ Phụng Hoa

     Phấn Quý Tộc

      Vàng Khóa

      Đá Lam Lv4

Chìa Khóa Kính Hoa

      Đá Lam Lv2