Khánh Điển

 

  • Thời gian: từ 00h00 ngày 22/03 đến 23h59 ngày 24/03

 

  • Chi tiết: Trong thời gian sự kiện, mua pháo hoa và sử dụng ( mỗi lượt tốn 80 vàng) có cơ hội nhận linh vũ, pháp bảo, đá hoặc vật phẩm cao cấp. Ngoài ra có thể nhận được nhiều vật phẩm ngẫu nhiên khác

 

  • Phần thưởng:

 

Phần thưởng tiêu biểu

     Hình Ảnh

Đại Bằng Tường Vũ

Hoa Linh Chi Vũ

Sương Vân Hàn Trùy

Ngọc Phỉ Hồ Lô

Băng Phong Phiến

Ngự Long Cầm

Thú Hồn Chiến Hồng

Ngọc Nữ Cung Sa