Mua Ngay

 

  • Thời gian: 60 tiếng từ thời điểm mở sever

 

  • Chi tiết: Trong thời gian sự kiện, ngẫu nhiên giảm giá 70% các vật phẩm bậc 8 cực hiếm theo hệ. Giới hạn số lượt mua

  

  • Vật Phẩm

 

Vật Phẩm

Giá 

Số Lượng 

Hình Ảnh

Q.Phong Hạng Liên bậc 8 2 sao

888

       1

Trầm Sa Bào bậc 8 2 sao

699

       1

Trầm Sa Yêu Đới bậc 8 2 sao

699

       1

Trầm Sa Hài bậc 8 2 sao

699

       1

Ngọc Nữ Cung Sa

299

      6

Vũ Hồn Thiên Tường

299

      6

Phấn Quý Tộc

48

      10

100 VÀNG khóa

25

      3