Quà Nạp

 

  • Thời gian: từ 00h00 ngày 22/03 đến 23:59 ngày 31/03

 

  • Chi tiết: Người chơi chỉ cần nạp tiền với mệnh giá bất kỳ trong thời gian sự kiện nhận quà cực khủng trị giá 2888 Vàng


 


 

  • Phần thưởng:

 

Phần thưởng

Hình Ảnh

Băng Tinh Lang Vương

Hậu Giáp Chi Linh

Vé Hoàng Tuyền x1

Thuốc x1.5 Tu Vi  x2

Tinh Tú Ngọc Bội x1