Phúc Lợi

  • Thời gian: từ 00h ngày 22/03 đến 23:59 ngày 28/03

 

  • Chi tiết: Người chơi trên cấp 100, đăng nhập game hằng ngày nhận quà phong phú.

 

 

  • Phần thưởng:

 

22/3

Thuốc x1.5 Tu Vi x 2

1M Xèng

Túi Khánh Điển x3

23/3

Thuốc x1.5 Tu Vi x 2

1M Xèng

Túi Khánh Điển x3

24/3

Thuốc x1.5 Tu Vi x 2

1M Xèng

Túi Khánh Điển x3

25/3

Thuốc x1.5 Tu Vi x 2

1M Xèng

Túi Khánh Điển x3

26/3

Thuốc x1.5 Tu Vi x 2

1M Xèng

Túi Khánh Điển x3

27/3

Thuốc x1.5 Tu Vi x 2

1M Xèng

Túi Khánh Điển x3

28/3

Thuốc x1.5 Tu Vi x 2

1M Xèng

Túi Khánh Điển x3