QUÀ ĐĂNG NHẬP 15 NGÀY

Bảng quà đăng nhập 15 ngày

 

Ngày

              Phần thưởng

                                                   Hình ảnh

   1

-2 thuốc x1,5 tu vi

-3 triệu xèng

-1 Thần Du Thiền Thư

-100 vàng khóa

-1 VIP vàng

   2

-1 thuốc x2 tu vi

-1 Thần Linh Chi Vũ

-2 Thú Hồn-Khí Huyết

-2 Thú Hồn-Bền Bỉ

   3

-1 Trải Nghiệm VIP (190 điểm VIP)

-1 Kim Long Ngọc Bội

-3 Bảo Hồn-Đoạt Mệnh

-3 Bảo Hồn-Truy Hung

   4

- Chiến y đỏ theo hệ bậc 6 1 sao

-20 Vũ Linh Hạ Phẩm

-4 Vũ Hồn-Khí Huyết

-4 Vũ Hồn-Nhanh Nhẹn

   5

-Vũ khí cam theo hệ bậc 7 2 sao

-20 Khí Linh Hạ Phẩm

-5 Khí Hồn-Thất Tinh

-5 Khí Hồn-Thiên Canh

   6

-4 Đá đỏ level 2

-4 Đá lam level 2

-2 triệu xèng

-2 Tinh Tú Ngọc Bội

   7

-Thiếu Nữ Triệu Phi Yến

-20 Ám Hương Yên Chi

-8 Khăn Tay Tiên Nữ

-8 Thục Nữ Phụng Hoa

-Trải Nghiệm VIP ((900 điểm VIP)

   8

-2 Hoa Sơn Luận Kiếm mệt mỏi đan

-1 thuốc x2 tu vi

-3 triệu xèng

-3 Tinh Tú Ngọc Bội

   9

-Hộ thủ đỏ theo hệ bậc 7 2 sao

-1 Vũ Linh Thượng Phẩm

-1 Thần Du Thiền Thư

-100 vàng khóa

  10

-Ngoại trang theo hệ

-1 thuốc x2 tu vi

-1 Đá đỏ level 3

-1 Đá lam level 3

  11

-Đầu khôi đỏ theo hệ bậc 8 2 sao

-2 Vé môn phái

-1 Thần Du Thiền Thư

-100 vàng khóa

  12

-20 Quà đá bộ

-1 thuốc x2 tu vi

-5 triệu xèng

-5 Tinh Tú Ngọc Bội

  13

 

-3 triệu xèng

-1 Bảo Linh Thượng Phẩm

-1 Thần Du Thiền Thư

-100 vàng khóa

  14

-1 Hộp Phấn Hương

-1 thuốc x2 tu vi

-1 Đá đỏ level 3

-1 Đá lam level 3

  15

-Hóa trang ảo vũ theo hệ

-100 vàng khóa

-10 Ám Hương Yê Chi

-100 Vạn Thú Đan