SỰ KIỆN NẠP GỘP SERVER MỚI

 

Mốc (Vàng không khóa)

                      Phần thưởng

                                                   Hình ảnh

                  980

-Thời trang theo hệ

-1 đá đỏ level 3

-1 đá lam level 3

-1 tinh tú tấn công cam

-10 Minh Quang Ngọc Bội

                 2500

-Vũ khí đỏ theo hệ bậc 5 2 sao

-Thời trang theo hệ

-1 đá đỏ level 4

-1 đá lam level 4

-20 Minh Quang Ngọc Bội

                 5000

-Ngoại hình linh vũ Vạn Hoa Linh Vũ

-Thời trang vũ khí theo hệ

-1 tinh tú tu vi cam

-5 Vũ Hồn-Khí Huyết

-5 Vũ Hồn-Nhanh Nhẹn

                 8000

-Nhĩ hoàn đỏ theo hệ bậc 5 2 sao

-Thời trang vũ khí theo hệ

-Thời trang theo hệ

-1 đá đỏ level 5

-1 đá lam level 5

               12000

-Ngoại hình pháp bảo Thượng Cổ Thần Binh

-Thời trang vũ khí theo hệ

-10 Bảo Hồn-Đoạt Mệnh

-10 Bảo Hồn-Truy Hung

-40 Minh Quang Ngọc Bội

                 18000

-Ngoại hình tọa kỵ Phi Thuyền Khí Cầu

-Thời trang vũ khí theo hệ

-Thời trang theo hệ

-20 Vũ Linh Thượng Phẩm

-2 Vũ Hồn-Thiên Tường

                25000

-Ngoại hình linh vũ Vạn Hoa Linh Vũ

-Tinh tú khí huyết đỏ

-10 rương tinh hoa tinh tú cam

-3 Thú Hồn-Chiến Hống

-1 thuốc x3 tu vi

                32000

-Hồng Nhan Hoa Trạch Hương Thái

-Thời trang vũ khí theo hệ

-Thời trang theo hệ

-40 Bảo Linh Thượng Phẩm

-4 Bảo Hồn-Sát Sinh

                40000

-Ngoại hình linh vũ Vạn Hoa Linh Vũ

-Tinh tú đỏ phòng thủ

-10 rương tinh hoa tinh tú siêu hời

-5 Ngọc Nữ Cung Sa

-2 thuốc x3 tu vi

                50000

-Tinh tú tu vi đỏ

-Tinh tú phá giáp đỏ

-16 rương tinh hoa tinh tú siêu hời

-2 đá đỏ level 6

-2 đá lam level 6