SỰ KIỆN QUÀ TIÊU PHÍ

 

 

  • Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra Hoạt Động người chơi tiêu phí càng cao thì sẽ được nhận càng nhiều phần quà hấp dẫn

 

  • Phần Thưởng:

       Tốn Gộp 288 Vàng

 

Thuốc X2 Tu Vi

 

Thú Hồn-Khí Huyết

 

Thú Hồn-Bền Bỉ

 

Chìa Khóa Kính Hoa

 

Tốn Gộp 688 Vàng

 

Vé Phụ Bản Tu Vi

 

Vũ Hồn-Khí Huyết

 

Vũ Hồn-Nhanh Nhẹn

 

Chìa Khóa Kính Hoa

 

Tốn Gộp 1288 Vàng

 

thuốc X3 Tu Vi

 

Vũ Hồn-Thiên Tường

 

Vũ Hồn-Khí Huyết

 

Vũ Hồn-Nhanh Nhẹn

 

Chìa Khóa Kính Hoa

 

Tốn Gộp 3288 Vàng

 

thuốc X3 Tu Vi

 

Bảo Hồn-Sát Sinh

 

Vũ Hồn-Thiên Tường

 

Thự Quang Ngọc Bội

 

Chìa Khóa Kính Hoa