HOẠT ĐỘNG THỦ HỘ BANG

I.THÔNG TIN CHÍNH

- Thời gian: 19:30 sau 7 ngày mở server thứ 3,5,7 hàng tuần

- Điều kiện tham gia hoạt động: Nhân vật đạt cấp 200 trở lên, đã gia nhập bang phái

- Nội dung: Các thành viên của bang phái tham gia hoạt động bảo vệ Thủy Tinh Bang, đánh bại các đợt quái, sau khi hoàn thành nhận được nhiều EXP

II.CÁCH THỨC THAM GIA

  • Vào 19:30 sau 7 ngày mở server thứ 3,5,7 hàng tuần sẽ có thông báo hoạt động trên màn hình, người chơi nhấn vào biểu tượng hoạt động để tham gia hoạt động

III.PHẦN THƯỞNG

Người chơi sẽ nhận được nhiều EXP sau khi hoàn thành hoạt động Thủ Hộ Bang

Phần thưởng

    Hình ảnh

                                Mô tả

        Tu vi

Điểm tu vi dung để tăng kinh nghiệm nhân vật