HOẠT ĐỘNG THÁP PHẬT GIỚI

I.THÔNG TIN CHÍNH

- Thời gian: 19:00 thứ 2,4,6,CN hàng tuần

- Điều kiện tham gia hoạt động: Nhân vật đạt cấp 115 trở lên

- Nội dung: Tháp chia làm 9 tầng, người chơi tham gia diệt BOSS và PK người chơi được tính điểm để tiến đến tầng tiếp theo

II.CÁCH THỨC THAM GIA

  • Vào 19:00 thứ 2,4,6,CN hàng tuần sẽ có thông báo hoạt động trên màn hình, người chơi nhấn vào biểu tượng hoạt động để tham gia

III.PHẦN THƯỞNG

Phần thưởng người chơi nhận được bao gồm:

  • Tu vi

  • Bảo Linh Trung Phẩm

  • Rương Tinh Tú

     Phần thưởng

   Hình ảnh

                                                      Mô tả

              Tu vi

Điểm tu vi dung để tăng kinh nghiệm nhân vật

Bảo Linh Trung Phẩm

Pháp Bảo tăng 300 điểm tu vi, vào giao diện Pháp Bảo dung tăng cấp Pháp Bảo

 

Rương Tinh Tú

Mở được nhận ngẫu nhiên Tinh Tú đã mở khóa