Tính năng Nhập Ma

Nhập Ma là một trong những tính năng quan trọng nhất của game Cửu Kiếm Chi Vương. Tính năng này giúp người chơi có thể tăng lực chiến lên một cách thần tốc nhất. Cùng tìm hiểu tính năng này với Huyền Pi nhé!

1. Điều kiện tham gia:

 • Người chơi đạt lv150 được phép Nhập Ma giai 1

 • Người chơi đạt lv220 được phép Nhập Ma giai 2

 • Người chơi đạt lv290 được phép Nhập Ma giai 3

 • Người chơi đạt lv360 được phép Nhập Ma giai 4

 • Người chơi đạt lv490 được phép Nhập Ma giai 5

 • Phương thức tham gia:

 • Người chơi có thể tham gia trực tiếp bằng cách click vào giao diện Nhập Ma

 

 

2. Chi tiết tính năng:

 • Cấp: yêu cầu nhân vật từ lv150 

 • Thời gian: có thể tham gia bất cứ thời điểm nào trong ngày

 • Nhập Ma được chia làm 5 cấp từ giai 1 đến giai 5

 • Giai 1 mở khi nhân vật đạt lv150

 • Trong mỗi một giai sẽ chia làm các mục tiêu nhỏ để người chơi hoàn thành

 

 

 • Hoàn thành một mục tiêu, người chơi nhận thuộc tính tương ứng

 • Khi hoàn thành cả 3 mục tiêu, người chơi sẽ hoàn thành 1 giai của Nhập Ma nhận tất cả thuộc tính buff. Mở thêm trang bị mới và Ảo Hình mới

 • Thông báo nhập ma giai 1 thành công khi hoàn thành 3 mục tiêu

 

 

 • Mở Nhập Ma giai 1: bạn có thể mặc trang bị bậc 5 – 6, Ảo Hình và Linh Vũ mới

 

 • Người chơi đạt lv220 sẽ mở Nhập Ma giai 2

 

 • Mở Nhập Ma giai 2 người chơi có thể mặc trang bị bậc 7- 8 và Ảo Hình, Linh Vũ mới

 

 • Người chơi đạt lv290 sẽ mở Nhập Ma giai 3

 

 

 • Tại Giai 3, bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ bằng 1000 vàng

 

 

 • Người chơi đạt lv360 sẽ mở Nhập Ma giai 4

 

 

 • Nhập Ma giai 4 sẽ có 2 yêu cầu để Nhập Ma thành công:

 

 • Thắp sáng tất cả Tinh Hồn bằng Đá Thiên Mệnh hoặc bằng Tu vi của bản thân ( thắp sáng thành công Tinh Hồn nào nhận thuộc tính Buff của Tinh Hồn đó)

 

 

 • Người chơi đạt lv370 

 • Nhập Ma giai 4 thành công sẽ mở giới hạn cấp đột phá ( chuyển sinh), mở trang bị cấp cao hơn, hệ thống ngộ tính và tăng 1 cấp sẽ nhận 1 điểm kỹ năng ngộ tính

 

 • Người chơi đạt lv490 ( cấp 120 sau khi chuyển sinh lần 1) sẽ mở Nhập Ma giai 5

 

 

 • Nhập giai 5 sẽ chia là 2 giai đoạn:

 • Thắp sáng Tinh Tướng Linh bằng Tinh Tướng Chi Linh hoặc dùng Tu vi của bản thân

 

 

 • Vượt ải Tinh Tướng Kiếp

 

 • Nhập Ma 5 thành công, bạn sẽ mở Pháp Bảo đời 5, Linh Vũ đời 5, trang bị bậc cao, chuyển Ngộ Tính và tăng thuộc tính nhân vật