TÍNH NĂNG THẦN BINH

Thần binh ban đầu có thể tăng các thuộc tính cơ hội tấn công, bạo kích, độ bền bỉ và bạo kích của nhân vật, đồng thời có nhiều kỹ năng bị động và buff; Thần binh không chỉ có thể thay đổi diện mạo mà còn tăng cơ hội tấn công chí mạng. , Sát thương chí mạng, tăng cường sát thương và các thuộc tính tuyệt vời khác

Điều kiện mở tính năng: 

Sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ và đạt cấp 135 sẽ được mở chức năng Thần Binh trong tính năng “KHÍ”.

Chi tiết tính năng

 

Thuộc

Thuộc giúp người chơi tăng các thuộc tính như:

 • Tăng chỉ số Tấn công

 • Tăng chỉ số Bạo kích

 • Tăng chỉ số bền bỉ

 • Tăng tỷ lệ Bạo kích

Người chơi có thể sử dụng Khí linh để nâng cấp Thần binh và học thêm kỹ năng. Khí linh được chia thành ba cấp: Hạ phẩm, Trung phẩm và Thượng phẩm. Cấp càng cao, điểm thưởng kinh nghiệm càng nhiều; và giúp tăng các thuộc tính cho người chơi. Có thể thu thập Khí Linh trong các sự kiện quà nạp, BOSS, phó bản nhiệm vụ và vòng quay kỳ ngộ
Ma Hồn

Người chơi có thể nâng cấp lực chiến cho Thần khí của mình bằng cách thu thập các Khí hồn để tăng sức mạnh cho Thần khí và lực chiến của bản thân. Khí hồn được chia làm 3 loại: 

 • Khí Hồn-Phục Ma: Tăng chỉ số Bạo kích và Bền bỉ

 • Khí Hồn-Thất Tinh: Tăng chỉ số Bạo kích

 • Khí Hồn-Thiên Canh: Tăng chỉ số Bền bỉ

Các bảo Hồn được thu thập thông qua các phó bản hoạt động, BOSS, cửa hàng và vòng quay kỳ ngộ

 


Ảo

Ngoại trang của Thần Khí đa dạng và giúp người chơi tăng các thuộc tính:

 • Tăng chỉ số Tấn công

 • Tăng chỉ số Phá giáp

 • Tăng chỉ số Bạo kích

 • Gia tăng tỷ lệ bạo kích

Ngoại trang Thần Binh được thu thập qua các phó bản hoạt động, thành tựu, BOSS, cửa hàng và vòng quay kỳ ngộ

 

Kỹ năng Thần Binh

 

 

Người chơi sau khi nâng cấp Thần Binh càng cao thì sẽ có thêm nhiều kỹ năng hơn


 

Tên kỹ năng

   Hình ảnh 

                                                                    Mô Tả

Sát khí

Khi người chơi tấn công, có 25% xác suất tăng 10% tỷ lệ bạo 

Thị huyết

Khi mục tiêu có HP dưới 20%, Tăng 10% tỷ lệ bạo

Linh phược

Khi gây bạo kích lên người chơi khác, có 10% xác suất khiến mục tiêu giảm tốc 30%, kéo dài 5s

Cuồng quyến

Khi nhân vật có HP dưới 20%, tấn công người chơi khác, tăng 20% tỷ lệ bạo

Đoạt hồn

Khi bạo kích, có 10% xác suất khiến đối phương choáng 2s