Tính năng VIP

             

Tính năng VIP là tính năng giúp cho người chơi có nhiều đặc quyền và lợi ích hơn khi chơi để có thể thoải mái hơn trong khi chơi game

  1. Điều kiện mở tính năng: Sau khi người chơi đạt đến cấp độ 9 và hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến và gặp NPC Huy Nhân sẽ được tặng 1 thẻ VIP để sử dụng.

  1. Chi tiết tính năng: 

  • VIP giúp người chơi có nhiều đặc quyền lợi ích hơn như: 

  • Tăng cấp nhanh

  • Tăng Tu vi khi diệt quái

  • Có các vật phẩm ưu đãi trong cửa hàng

  • Có những đặc quyền riêng khi tham gia vào các Ải, Phó bản và BOSS

  • VIP có thể tự động nâng cấp theo thời gian trải nghiệm của người chơi hoặc người chơi có thể dùng Vàng để nâng cấp để có thêm nhiều lợi ích đặc quyền sớm hơn