HOẠT ĐỘNG BANG CHIẾN

1. Điều Kiện Tham Gia:

  • Thời gian: 20:00 Chủ Nhật hàng tuần
  • Điều kiện tham gia hoạt động: Nhân vật đạt cấp 115 trở lên, đã là thành viên của bang phái, cấp tranh bá bang phái đạt hạng A trở lên
  • Nội dung: Các thành viên trong bang phái tham gia hoạt động tiến hành chiếm các cứ điểm để dành điểm cho bang mình, bên đạt 2000 điểm trước sẽ chiến thắng

2. Cách Thức Tham Gia:

  • Vào 20:00 Chủ Nhật hàng tuần sẽ có thông báo hoạt động trên màn hình, người chơi nhấp vào biểu tượng hoạt động để tham gia

 

 

3. Phần Thưởng Hoạt Động: 

Phần thưởng người chơi nhận được bao gồm: EXP, Thanh Danh Bang

Phần thưởng

Hình ảnh

Mô tả

 

Tu vi

 

Điểm tu vi dung để tăng kinh nghiệm nhân vật

 

Thanh Danh Bang

Có thể tăng cấp chiêu thức bang trong giao diện Chiêu Thức Bang