TÍNH NĂNG LINH VŨ

 

Linh vũ là chức năng giúp cho hồng nhan của người chơi trở lên đẹp hơn và còn giúp tăng các thuộc tính sống, phòng thủ, né tránh và độ dẻo dai của nhân vật, đồng thời có nhiều loại kỹ năng thụ động và đạt được; Linh Vũ không chỉ có thể thay đổi diện mạo mà còn tăng thêm sinh mạng và tăng chỉ số các thuộc tính chất lượng.

Điều kiện mở tính năng:

Sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ cấp độ 50 sẽ được tự động mở chức năng “linh vũ” trong tính năng “Khí”. Cấp Linh vũ càng cao, điểm thưởng kinh nghiệm càng nhiều; Linh Vũ có thể được cải thiện thông qua ngoại trang cánh để đem lại sự mới mẻ hơn cho người chơi. 

Chi tiết tính năng

Thuộc

Thuộc giúp người chơi có thể tăng toàn bộ các thuộc tính như:

 

 • Chỉ số HP

 • Chỉ số Phòng thủ

 • Chỉ số Né tránh

 • Chỉ số Bền bỉ

Người chơi có thể sử dụng Vũ Linh để nâng cấp cho Linh Vũ và học thêm kỹ năng. Vũ Linh được chia thành ba cấp: Hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Có thể thu thập các Vũ Linh trong cửa hàng, săn BOSS, các hoạt động và thành tựu.
 

Dực Hồn

Dực hồn là chức năng để người chơi có thể nâng cấp lực chiến cho Linh vũ của mình. Người chơi có thể nâng cấp lực chiến cho Linh vũ của mình bằng cách thu thập các Vũ hồn để tăng sức mạnh cho Linh vũ.Vũ Hồn được chia thành 3 loại khác nhau:

 • Vũ Hồn-Thiên Tường : Tăng chỉ số Né tránh và HP

 • Vũ Hồn-Nhanh Nhẹn : Tăng chỉ số Né Tránh

 • Vũ Hồn-Khí Huyết : Tăng Chỉ Số HP

Vũ Hồn có thể thu thập thông qua các phụ bản BOSS, vòng quay Kỳ Ngộ và trong Cửa hàng.

 

Ảo

Ngoại trang Linh vũ đa dạng. Giúp người chơi tăng các thuộc tính như:

 • Tăng chỉ số Tấn Công

 • Tăng chỉ số Phá Giáp

 • Tăng chỉ số Phòng Thủ

 • Tăng chỉ số Kháng Bạo

Người chơi có thể nâng cấp Sao của Linh Vũ bằng cách thu thập các Mảnh Linh vũ thông qua vòng quay Kỳ Ngộ và Săn BOSS 

Kỹ năng Linh Vũ 

 

Người chơi sau khi nâng cấp Linh vũ càng cao thì các kỹ năng sẽ được mở nhiều hơn

 

Tên kỹ năng

     Hình ảnh

                                                       Mô tả

Né tránh

Khi bị người chơi tấn công, có 25% xác suất tăng 10% tỷ lệ né tránh

Tiếu phong

Khi kích hoạt né tránh có 10% xác suất tăng 20%, kéo dài 5 giây

Thần Tốc

Khi HP dưới 20%, bị người chơi tấn công, tăng 10% tỷ lệ né tránh

Hộ chủ

Khi HP dưới 20%, bị người chơi tấn công, mỗi lần né tránh được hồi 3% HP

Bay lượn

Khi bị người chơi tấn công, mỗi lần né tranh có 20% xác suất xóa trang thái bất lợi