HOẠT ĐỘNG TẦM BẢO

I.THÔNG TIN CHÍNH

- Thời gian: 18:30 mỗi ngày

- Điều kiện tham gia hoạt động: Nhân vật đạt cấp 200 trở lên

- Nội dung: Người chơi tham gia hoạt động tiến hành tiêu diệt Đa Bảo Tiên Quân, giành kho báu phong phú, sát thương càng cao phần thưởng càng nhiều

II.CÁCH THỨC THAM GIA

  • Vào 18:30 mỗi ngày sẽ có thông báo hoạt động trên màn hình, người chơi nhấn vào biểu tượng hoạt động để tham gia hoạt động

III. PHẦN THƯỞNG

Phần thưởng người chơi nhận được bao gồm:

  • Tu vi

  • Danh hiệu “Thợ Săn Đệ Nhất” (Thời gian hiệu lực 24h)

  Phần thưởng

   Hình ảnh

                                        Mô tả

          Tu vi

Điểm tu vi dung để tăng kinh nghiệm nhân vật

Thợ Săn Đệ Nhất

Dùng nhận danh hiệu chuyên dụng “Thợ Săn Đệ Nhất”