HOẠT ĐỘNG TIỆC BANG

I.THÔNG TIN CHÍNH

- Thời gian: 19:30 thứ 2,4,6 hàng tuần

- Điều kiện tham gia hoạt động: Nhân vật đạt cấp 110 trở lên

- Nội dung: Tụ tập tiệc tối, thưởng thức heo quay, trong thời gian hoạt động nhận EXP, Vấn Đáp Bang nhân cống hiến, TOP 3 được nhận được Lì Xì

II.CÁCH THỨC THAM GIA

  • Vào 19:30 thứ 2,4,6 hàng tuần sẽ có thông báo hoạt động trên màn hình, người chơi nhấn vào biểu tượng hoạt động để tham gia

III.PHẦN THƯỞNG

Phần thưởng người chơi nhận được bao gồm: Tu vi, Xèng
 

Phần thưởng

    Hình ảnh

                                    Mô tả

        Tu vi

Điểm tu vi dung để tăng kinh nghiệm nhân vật

        Xèng

Sử dụng để cường hóa trang bị, hợp thành vật phẩm