Hướng Dẫn Phụ Bản Tinh Túc

Tinh Túc ( Tư Quá Nhai) là một trong những phụ bản giúp bạn mở ra tính năng Tinh Tú. Tại đây bạn có thể kiếm được một lượng lớn EXP tinh tú và Tinh tú ngẫu nhiên

1. Điều kiện tham gia:

 • Người chơi đạt lv80 trở lên

 • Đạt lực chiến theo yêu cầu từng Ải

 • Phương thức tham gia:

 • Bạn có thể tham gia trực tiếp tại giao diện nhiệm vụ phụ tuyến trong giao diện game

 

 

 • Hoặc bạn có thể tham gia hoạt động tại giao diện phụ bản. mục 1 người. chọn phụ bản Tinh Túc

 

 

2. Chi tiết hoạt động:

 • Người đạt lv80 trở lên và đủ lực chiến đề cử của từng ải

 • Hoạt động chỉ cho phép tham gia theo hình thức cá nhân

 • Mỗi ải, người chơi sẽ có 3 phút để hoàn thành 

 • Mỗi ải sẽ có 1 Boss làm chủ, nhiệm vụ của bạn là hạ gục nó trong thời gian quy định sẽ tính là vượt ải thành công

 

 

 • Phần thưởng sẽ được tổng kết ngay sau khi vượt ải

 

 

 • Ngoài ra, sau khi vượt ải thành công bạn có thể tiếp tục khiêu chiến ải tiếp theo nếu lực chiến của bạn đủ để qua ải. 

 • Bạn có thể tiếp tục đến khi nào khiêu chiến thất bại

 

 

 • Không giới hạn số lượt tham gia vượt ải mỗi ngày

 

3. Phần Thưởng Hoạt Động: 


 

   Phần thưởng

     Hình ảnh

                                         Mô tả

     EXP tinh tú

Dùng để tăng cấp tinh tú đã khảm, tăng thuộc tính tinh tú

Tinh tú ngẫu nhiên

Mở ra Tinh tú có phẩm chất ngẫu nhiên

        Ô tinh tú

Mở khóa thêm ô tinh tú

Tinh tú cực phẩm

Tăng thuộc tính nhất định cho nhân vật