Hoạt Động Phụ Bản Linh Tháp

Phụ bản Linh Tháp là hoạt động quan trọng giúp người chơi tăng cấp trang bị Chú Linh. Một trong những trang bị thuộc đẳng cấp cao nhất trong game Cửu Kiếm Chi Vương

1. Điều kiện tham gia:

 • Người chơi chuyển sinh lần 1, đạt lv130 trở lên

 • Thời gian làm mới phụ bản là 00h00 hàng ngày

 • Phương thức tham gia:

 • Khi đạt đủ điều kiện tham gia, người chơi có thể chọn tham gia phụ bản Linh Tháp bằng giao diện trực tiếp tại phụ bản – Linh Tháp

 

 

2. Chi tiết hoạt động:

 • Cấp độ: chuyển sinh lần 1 đạt lv130 trở lên

 • Thời gian: có thể tham gia phụ bản bất cứ thời điểm nào trong ngày

 • Phụ bản Linh Tháp được chia tổng cộng thành 5 tháp khác nhau. Càng về sau độ khó càng tăng, phần thưởng càng lớn

 • Tháp Băng Sương

 

 

 • Tháp Viêm Ngục

 

 

 • Tháp Lôi Quang

 

 

 • Tháp Phong Bạo

 

 

 • Tháp Quang Minh

 

 

 • Khi tham gia phụ bản, người chơi sẽ phải vượt qua 3 đợt quái và cuối cùng là tiêu diệt Boss cuối để vượt ải thành công

 

  

 • Mỗi 1 tầng tháp, người chơi sẽ có 2 phút để vượt qua. Càng tốn ít thời gian, sao càng cao, phần thưởng càng lớn

 • Bạn có thể tham gia theo hình thức tổ đội 3 người hoặc một mình

 • Nếu không may bị chết, bạn có thể hồi sinh để tiếp tục vượt ải

 

 

 • Tổ đội leo tháp tầng càng cao, phần thưởng càng phong phú

 • Vượt tầng 3 sao có thể tiếp tục khiêu chiến tầng tiếp theo mà không bị mất lượt

 

 

 • Khi vượt ải không đạt được 3 sao sẽ tổng kết phần thưởng

 • Bất kể vượt bao nhiêu tầng, chỉ tính số tầng cao nhất đã vượt để tổng kết kết quả

 

 

 • Mỗi lần vào PB, dựa vào tình hình vượt ải 3 sao của các thành viên sẽ tự động chọn vào số tầng PB

 • PB mở ra vật liệu liên quan đến tính năng Chú Linh, sau khi vượt ải số tầng nhất định sẽ mở vị trí trang bị Chú Linh và  số bậc Chú Linh tương ứng

 • Khi hết lượt khiêu chiến, người chơi vẫn có thể tham gia phụ bản để nhận quà Vinh dự

 

3. Phần thưởng hoạt động:
 

           Phần thưởng

     Hình Ảnh

                                                                    Mô tả

               Linh thạch

Vật liệu dùng để Chú Linh và tăng bậc Chú Linh

Mở vị trí Trang Bị Chú Linh

Tùy thuộc vào ải vượt qua, hệ thống sẽ mở vị trí trang bị được Chú Linh tương ứng