GIỚI THIỆU MÔN PHÁI THƯƠNG LINH

1. Cốt truyện

Thương Linh, sinh ra trong 1 Gia đình Võ Gia. Sở trường Thương thuật. Không chịu được hôn sự cưỡng ép cô lén trốn ra ngoài bôn tẩu. Trên đường gặp Thư Sinh và Đồ Tể, 3 người cùng đồng hành trừ gian diệt ác

Lấy Thân thủ bù sức mạnh , tiến thì dũng mãnh,lui thì nhanh nhẹn . Thương vừa xuất, vạn quỷ lui

Vũ Khí: Thương Pháp

Kỹ năng: Trí – Tâm

2. Kỹ năng cơ bản

- Đột Thích: 

Hiệu quả: Gây lên 2 quái phía trước 100% sát thương, gây lên 2 người chơi phía trước 100% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình quạt 3m

Thời gian hồi kỹ năng: 0s

 

 

  • Thương Xuất Như Rồng

Hiệu quả: Gây lên 4 quái xing quanh 150% sát thương, gây lên 4 người chơi xung quanh 200% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình chữ nhật 4m

Thời gian hồi kỹ năng: 4s

 

 

  • Thần Binh Thiên Giáng

Hiệu quả: Gây lên 4 quái phía trước 200% sát thương, gây lên 2 người chơi phía trước 200% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình chữ nhật 4m

Thời gian hồi kỹ năng: 6s

 

 

  • Hàn Mang Đột Thích

Hiệu quả: Tích lũy gây lên 5 quái phía trước gây 250% sát thương nhiều lần, gây lên 2 người chơi phía trước 250% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình chữ nhật 4m

Thời gian hồi kỹ năng: 10s

 

 

  • Hoành Tảo Thiên Hạ

Hiệu quả: Gây lên 5 quái phía trước 300% sát thương nhiều lần, gây lên 2 người chơi phía trước 300% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình tròn 4m

Thời gian hồi kỹ năng: 12s

 

 

  • Phong Quyển Tàn Vân (3 chuyển sinh được nhận)

Hiệu quả: Thi triển cấm chú giam cầm mục tiêu 3s, đồng thời kèm 300% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình tròn 7m

Thời gian hồi kỹ năng: 30s

 

 

  • Ngưng Thần Tụ Khí (3 chuyển sinh được nhận)

Hiệu quả: Thi triển 1 hộ thuẫn tương đương 30% HP bản thân và xóa ngay trạng thái bất lợi của bản thân, miễn dịch tất cả trạng thái bất lợi, đồng thời tăng 20% miễn thương PVP, kéo dài 12s

Phạm vi thi triển: Không hạn chế cự ly

Thời gian hồi kỹ năng: 60s

 

 

  • Kẻ Yếu Thoái Lui

Hiệu quả: Gây lên mục tiêu trong phạm vi nhỏ 400% sát thương, nếu mục tiêu đang bị giam cầm thì kèm 800% sát thương không bạo kích

Phạm vi thi triển: Hình tròn 7m

Thời gian hồi kỹ năng: 60s