GIỚI THIỆU MÔN PHÁI THƯ SINH

1. Cốt truyện:

Một chàng thư sinh lên kinh đô thi trạng nguyên . tuy nhiên chàng có thân thủ cũng kiếm thuật tuyệt đỉnh. Liệu Chàng sẽ đối phó thế nào trước phong ba bão táp tại kinh đô??

Vũ Khí: Kiếm Pháp

Kỹ năng: Dũng – Trí

2. Kỹ năng cơ bản

- Kiếm Thuật Thường

Hiệu quả: Gây lên 2 quái phía trước 100% sát thương, gây lên 2 người chơi phía trước 100% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình quạt 4m

Thời gian hồi kỹ năng: 0s

 

 

  • Khởi Thương Mang

Hiệu quả: Gây lên 4 quái phía trước  150% sát thương, gây lên 2 người chơi phía trước 150% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình quạt 6m

Thời gian hồi kỹ năng: 4s

 

 

  • Kiếm Đào Sa

Hiệu quả: Gây lên 4 quái phía trước 200% sát thương, gây lên 2 người chơi phía trước 200% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình tròn 3m

Thời gian hồi kỹ năng: 6s

 

 

  • Phục Thúy Sơn

Hiệu quả: Gây lên 4 quái phía trước 250% sát thương, gây lên 2 người chơi phía trước 250% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình chữ nhật 4m

Thời gian hồi kỹ năng: 10s

 

 

  • Ảnh Minh Diệt

Hiệu quả: Nhiều lần gây lên 5 quái phía trước 300% sát thương, gây lên 2 người chơi phía trước 300% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình chữ nhật 6m

Thời gian hồi kỹ năng: 12s

 

 

  • Lạc Hoàng Tuyển (3 chuyển sinh nhận được)

Hiệu quả: Dẫn động sức mạnh Võ Hồn, thi triển Lạc Hoàng Tuyền, khiến mục tiêu câm lặng 4s rồi định thân 3s đồng thời gây 300% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình tròn 7m

Thời gian hồi kỹ năng: 30s

 

 

  • Kinh Tài Tuyệt Diễm (3 chuyển sinh được nhận)

Hiệu quả: Xóa trạng thái bất lợi rồi vô địch 2s, đồng thời hồi nhanh 20% HP

Phạm vi thi triển: Không hạn chế cự ly

Thời gian hồi kỹ năng: 60s

 

 

  • Liên Tâm Kiếm Ý (3 chuyển sinh được nhận)

Hiệu quả: Tạm thời nhận được võ hồn che chở, khi mục tiêu tấn công ở trạng thái định thân, nhận BUFF tăng 100% sát thương gây lên mục tiêu, kéo dài 4s

Phạm vi thi triển: Không hạn chế cự ly

Thời gian hồi kỹ năng: 60s