GIỚI THIỆU MÔN PHÁI ĐỒ TỂ

1. Cốt truyện:

Đồ Tể - xuất thân từ gã buôn thịt ở chợ. Tuy nhiên gã có thần lực siêu phàm cộng tinh thần hiệp nghĩa. Vì trừng trị bọn ác bá ức hiếp dân lành mà bị đày ảy. Cửu kiếm xuất giang hồ loạn. Chàng được ân xá và gặp được Thương Linh cùng Thư Sinh, Cả 3 sóng vai hành hiệp giang hồ. trừ loạn cho bách tính

Vũ Khí: Đao Pháp

Kỹ năng: Dũng – Trí

2. Kỹ năng cơ bản

- Chém Thường

Hiệu quả: Gây lên 2 quái phía trước 100% sát thương, gây lên 2 người chơi phía trước 100% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình quạt 4m

Thời gian hồi kỹ năng: 0s

 

 

  • Băng Sơn Kích

Hiệu quả: Gây lên 4 quái phía trước 150% sát thương, gây lên 2 người chơi phía trước 150% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình chữ nhật 6m

Thời gian hồi kỹ năng: 4s

 

 

  • Tảo Lục Hợp

Hiệu quả: Gây lên 4 quái phía trước 200% sát thương, gây lên 2 người chơi phía trước 200% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình quạt 6m

Thời gian hồi kỹ năng: 6s

 

 

  • Liệt Thiên Địa

Hiệu quả: Gây lên 4 quái phía trước 250% sát thương, gây lên 2 người chơi phía trước 250% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình tròn 4m

Thời gian hồi kỹ năng: 10s

 

 

  • Đoạn Hồn Trảm

Hiệu quả: Gây lên 4 quái phía trước 300% sát thương nhiều lần, gây lên 4 người chơi phía trước 300% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình tròn 4m

Thời gian hồi kỹ năng: 12s

 

 

  • Phần Viêm Thức (3 chuyển sinh được nhận)

Hiệu quả: Xóa trạng thái bất lợi rồi vô địch 2s, đồng thời hồi nhanh 20% HP

Phạm vi thi triển: Không hạn chế cự ly

Thời gian hồi kỹ năng: 60s

 

 

  • Diệt Ma Cuồng Hống (3 chuyển sinh được nhận)

Hiệu quả: Kích hoạt tiềm lực bản thân, nhận BUFF cường hóa, tăng 100% sát thương gây lên mục tiêu ở trạng thái Định Thân, kéo dài 4s

Phạm vi thi triển: Không hạn chế cự ly

Thời gian hồi kỹ năng: 60s

 

 

  • Uy Chấn Bát Hoang (3 chuyển sinh được nhận)

Hiệu quả: Dùng sức mạnh khủng bố hút linh hồn và thân thể kẻ địch đến bên cạnh mình, giam cầm 3s, đồng thời gây 300% sát thương

Phạm vi thi triển: Hình tròn 7m

Thời gian hồi kỹ năng: 30s