Đáp Án Câu Hỏi Vui Vấn Đáp

 

Câu Hỏi Đáp Án A Đáp Án B Đáp Án Đúng
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở ra nv hiệp khách? 55 60 A
Tổng lượt nhiệm vụ hiệp khách hàng ngày là bao nhiêu? 20 25 A
Thời gian treo máy offline tối đa là bao nhiêu? 20h 24h A
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở ra phụ bản tu vi? 110 115 A
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở ra phụ bản Xèng? 185 190 B
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở hoạt động Quyết chiến giang hồ? 110 115 B
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở phụ bản Ảo Cảnh Âm Dương? 320 310 A
Vật phẩm tăng thời gian treo máy offline? Thần Hành Phù Thần Du thiên thư B
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở phụ bản Chiến trường Thần Ma? 360 350 B
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm? 140 150 A
Ký hiệu hóa học cho bạc là gì? Ag Fe A
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở hoạt động Khiêu Chiến cá nhân? 150 160 A
Loài chim nhỏ nhất thế giới là gì? Chim ưng Chim sẻ A
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở nhiệm vụ Bang ? 160 150 A
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở phụ bản Thủ Hộ Hồng Nhan? 85 80 A
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở tính năng treo máy? 60 50 A
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở tính năng Nhập Ma giai 1? 150 160 A
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở tính năng Nhập Ma giai 3 ? 290 280 A
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở phụ bản Tinh Túc? 80 60 A
Người chơi đạt lv bao nhiêu mở tính năng Boss? 90 100 A
Thời gian làm mới hoạt động nhiệm vụ hiệp khách là? 00h00 21h00 A
Có thể tham gia nhiệm vụ hiệp khách bất cứ lúc nào? Đúng Sai A
Có thể tham gia phó bản Tu vi một mình? Đúng Sai A
Cần gì để tham gia phụ bản Tu vi? Vé Hoàng Tuyền Vé Bang Phái A
Cần gì bao nhiêu lệnh bài để càn quét phụ bản Xèng? 3 2 A
Mỗi lần mua thêm lượt phụ bản Xèng cần bao nhiêu vàng khóa? 100 50 A
Điều kiện để sử dụng tính năng càn quét phụ bản? Vượt ải 3 sao Vượt ải A
Có bao nhiêu lượt khiêu chiến trong hoạt động Quyết Chiến Giang Hồ? 10 15 A
Có thể mua thêm bao nhiêu lượt khiêu chiến trong hoạt động Quyết Chiến Giang Hồ? 5 10 A
Cần bao nhiêu vàng để sử dụng 1 lượt cổ vũ trong hoạt động Quyết Chiến Giang Hồ? 20 10 A
Cổ vũ sẽ tăng bao nhiêu lực chiến trong hoạt động Quyết Chiến Giang Hồ? 5% 10% A
Khi hết lượt tham gia phụ bản Ảo Cảnh Âm Dương có thể tiếp tục vào phụ bản không? Không A
Có thể mua thêm lượt tham gia phụ bản Ảo Cảnh Âm Dương không? Không A
Cần bao nhiêu vàng để mua hỗ trợ trong phụ bản Chiến Trường thần ma? 30 50 A
Gặp NPC nào để nhận nhiệm vụ Chiến Trường thần ma? Cô Tâm Lão Nhân Thiếu niên hiệp khách A
Thời gian khiêu chiến phụ bản Chiến trường thần ma là bao lâu? 12 phút 10 phút A
Giới hạn số lần mua hỗ trợ trong phụ bản Chiến trường thần ma? 10 Không giới hạn A
Khi hoàn thành mục tiêu mà vẫn còn thời gian thì có thể tiếp tục chọn mục tiêu tiếp theo không? Không A
Số lượt khiêu chiến mặc đinh trong hoạt động Hoa Sơn luận kiếm? 3 5 A
Tầng nào tại hoạt đông Hoa Sơn luận kiếm không được PK? Tấng 2 Tầng 1 B
Vật phẩm tăng thêm lượt khiêu chiến Hoa Sơn luận kiếm? Tĩnh Tâm đan Mệt Mỏi đan B
Vật phẩm dùng dịch chuyển trực tiếp tới địa điểm mục tiêu? Đồ Ma Lệnh Thần hành phù B
Có thể khiêu chiến Boss vượt quá cấp độ không? Không B
Cần vật phẩm gì để tham gia hoạt động khiêu chiến cá nhân? Vé Môn Phái Khiêu chiến thư B
Mỗi lần tham gia hoạt động khiêu chiến cá nhân cần bao nhiêu khiêu chiến thư? 1 2 B
Mỗi ngày có bao nhiêu lượt tham gia hoạt động khiêu chiến cá nhân? 2 1 B
Có thể mua thêm lượt khiêu chiến cá nhân không? Không B
Phần thưởng hoạt động khiêu chiến cá nhân sẽ được trao như thế nào? Qua thư Trực tiếp B
Nhiệm vụ bang tuần có tổng bao nhiêu lượt? 60 70 B
NPC nào giao và trả nhiệm vụ bang tuần? Cô Tâm Lão Nhân Thiếu niên hiệp khách B
Thời gian làm mới hoạt động nhiệm vụ bang? 00h00 hằng ngày 00h00 thứ 2 B
Cần bao nhiêu Đồ Ma Lệnh để quét phụ bản thủ hộ Hồng Nhan 2 3 B
Vật phẩm để sử dụng tính năng quét phụ bản thủ hồ Hồng Nhan? Vé Hoàng Tuyền Đồ Ma Lệnh B
Phần thưởng khi hoàn thành 8 mục tiêu Nhan Như Ngọc trong tính năng hoạt? Buff 30% sát thương Buff 30% EXP B
Phần thưởng khi hoàn thành 5 mục tiêu Mỹ Như Họa trong tính năng hoạt? Buff 20% EXP Buff 20% sát thương B
Mở 50 lượt Ảo hình Bảo Khố tại tính năng Kỳ Ngộ tốn bao nhiêu chìa khóa? 50 45 B
Mở 50 lượt Vấn Liễu tại tính năng Kỳ Ngộ tốn bao nhiêu chìa khóa? 50 45 B
Cần bao nhiêu điểm để đổi Phụng Hoàng Chi Dực tại tính năng Kỳ Ngộ? 320 300 A
Cần bao nhiêu điểm để đổi Khí Hồn Phục Ma tại tính năng Kỳ Ngộ? 75 80 A
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở tính năng Nhập Ma giai 2? 220 210 A
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở tính năng Nhập Ma giai 4? 350 360 A
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở tính năng Nhập Ma giai 5? 490 480 A
Khi nào người chơi mặc được trang bị bậc 5-6? Nhập Ma giai 1 Nhập Ma giai 2 A
Cần bao nhiêu vàng để hoàn thành trực tiếp Nhập Ma giai 3? 1000 900 A
Khi nào người chơi mở tính năng Trùng Sinh? Nhập Ma giai 4 Nhập Ma giai 3 A
Mỗi lần tăng 1 cấp sau khi trùng sinh sẽ tăng mấy điểm Ngộ Tính? 1 2 A
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở phụ bản Linh Tháp? 500 490 A
Khi đạt bao nhiêu nộ khí thì người chơi sẽ tự động rời khỏi phụ bản Giang Hồ trong tính năng Boss? 100 90 A
Hoạt động Bang Chiến được mở khi nào? 4 ngày sau khi mở sever 5 ngày sau khi mở sever A
Thời gian diễn ra hoạt động Bang Chiến? 21h Chủ Nhật 21h Thứ 7 A
Cần bao nhiêu điểm để chiến thắng trong hoạt động Bang Chiến? 2000 1000 A
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở hoạt động Giang Hồ chiến? 110 115 B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở hoạt động Hộ Tống? 120 130 B
Vào thời điểm nào sẽ được x2 phần thưởng Hộ Tống? 16h30 và 21h00 16h00 và 21h30 B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở hoạt động Kinh Hoa đoạt bảo? 50 40 B
Thời gian mở hoạt động Kinh Hoa đoạt bảo? 20h00 hàng ngày 21h00 hàng ngày B
Số rương tối đa được mở trong hoạt động Kinh Hoa đoạt bảo? 15 20 B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở hoạt động Tầm Bảo? 190 200 B
Thời gian mở hoạt động Tầm Bảo? 19h00 hàng ngày 19h30 hàng ngày B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở hoạt động Tháp Phật giới? 110 115 B
Thời gian mở hoạt động Vui Vấn Đáp? 11h00 hàng ngày 12h00 hàng ngày B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở hoạt động Tiệc Bang? 100 110 B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở hoạt động Thủ Hộ Bang? 190 200 B
Cần bao nhiêu hoán linh thạch để mở Boss bang? 5000 7000 B
Bang cấp 1 có thể chứa tối đa bao nhiêu thành viên? 40 30 B
Cần bao nhiêu Tập Anh Lệnh để tạo bang? 2 1 B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở tính năng Hợp Thành? 50 60 B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở tính năng Kết Nghĩa? 110 115 B
Cần tối thiểu bao nhiêu điểm thân mật để Kết nghĩa? 400 500 B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở tính năng Thần Binh? 130 135 B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở tính năng Linh Vũ? 40 50 B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở tính năng Pháp Bảo? 45 46 B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở tính năng Rèn? 70 80 B
Người chơi đạt cấp độ bao nhiêu mở tính năng Trợ Chiến? 150 155 B
Nguyên liệu để tăng cấp Hồng Nhan? Vạn Thú Đan Ám Hương Yên Chi B
Nguyên liệu để tăng cấp Tọa Kỵ? Ám Hương Yên Chi Vạn Thú Đan B
Nguyên liệu để tăng cấp Linh Vũ? Vũ Linh hạ phẩm Ám Hương Yên Chi A
Nguyên liệu để tăng cấp Pháp Bảo? Bảo Linh hạ phẩm Vũ Linh hạ phẩm A
Nguyên liệu để tăng cấp Thần Binh? Khí Linh hạ phẩm Bảo Linh hạ phẩm A
Điểm sôi nổi tối đa một ngày là? 150 100 A
Nghệ sĩ nào đã tạo ra 'Campbell's Soup Lon' vào năm 1962? Andy Warhol Tom A
Bạn có thể kể tên nhà điêu khắc đã tạo ra 'Nhóm gia đình' vào năm 1950, hoa hồng quy mô lớn đầu tiên của nghệ sĩ sau Thế chiến II không? Henry Moore Alonso A
Nhà điêu khắc Alberto Giacometti mang quốc tịch nào? Thụy Sĩ Thụy Điển A
Có bao nhiêu hoa hướng dương trong phiên bản thứ ba của Van Gogh trong bức tranh 'Hoa hướng dương'? 12 13 A
Nơi nào trên thế giới được trưng bày Mona Lisa của Leonardo da Vinci? Bảo tàng Louvre, Paris, Pháp Anh A
Nghệ sĩ nào đã vẽ 'The Water-Lily Pond' vào năm 1899? Claude Monet Clara A
Tác phẩm nào của nghệ sĩ hiện đại sử dụng cái chết làm chủ đề trung tâm trở nên nổi tiếng với một loạt tác phẩm nghệ thuật trong đó động vật chết, bao gồm cá mập, cừu và bò được bảo tồn? Bão Damien Bão Chinsu A
Nghệ sĩ Henri Matisse mang quốc tịch nào? Pháp Anh A
Nghệ sĩ nào đã vẽ 'Chân dung tự họa với hai vòng tròn' vào thế kỷ thứ bảy? Rembrandt van Rijn Nevil A
Bạn có thể đặt tên cho tác phẩm nghệ thuật quang học mà Bridget Riley đã tạo ra vào năm 1961 - 'Shadow Play', 'Cataract 3' hoặc 'Movement in Squares'? Chuyển động trong hình vuông Chuyển động đều A
Kim tự tháp Giza và tượng nhân sư vĩ đại ở đâu? Ai Cập Hy Lạp A
Đấu trường La Mã ở đâu? Hy Lạp Ấn Độ A
Angkor Wat ở đâu? Campuchia Lào A
Statue of Liberty ở đâu? Mỹ Anh A
Cầu bến cảng Sydney ở đâu? Úc Việt Nam A
Taj Mahal ở đâu? Ấn Độ Triều Tiên A
Tháp Juche ở đâu? Triều Tiên Hàn Quốc A
Tháp nước ở đâu? Tháp nước – Kuwait Tháp Apfel A
Đài tưởng niệm Azadi ở đâu? Ỉran Qatar A
Stonehenge ở đâu? Anh Mỹ A
Trường đại học đầu tiên được thành lập tại Bologna, Ý? 1089 1088 B
Năm Kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất? 1919 1918 B
Năm Thuốc tránh thai đầu tiên có sẵn cho phụ nữ? 1965 1960 B
Năm William Shakespeare được sinh ra? 1564 1565 B
Năm Lần đầu tiên sử dụng giấy hiện đại.? 105AD 102AD B
Năm Cộng sản Trung Quốc thành lập? 1949 1950 B
Năm Martin Luther ra mắt Cải cách? 1520 1517 B
Năm Kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai? 1950 1945 B
Năm Thành Cát Tư Hãn bắt đầu cuộc chinh phục châu Á? 1204 1206 B
Năm Sự ra đời của Phật? 444BC 486BC B
Bậc thầy của Coin Lord Petyr Baelish cũng được biết đến với cái tên nào? Ngón trỏ Ngón tay út B
Tập đầu tiên được gọi là gì? Mùa thu đã đi Mùa đông đang đến B
Thành phố nào cung cấp địa điểm cho Kings Land hư cấu? Josep Dubrovnik B
Hodor tên thật là gì? Thần sét Thần gió B
Tên của tập cuối của loạt 7 là gì? Rồng và rắn Rồng và Sói B
Daenerys có 3 con rồng, hai con được gọi là Drogon và Rhaegal, con còn lại được gọi là gì? Lương y Tham quan B
Myrcella, đứa con của Cersi đã chết như thế nào? Buồn nôn Ngộ độc B
Tên của Direwolf của Jon Snow là gì? Thần Ma B
Ai chịu trách nhiệm cho việc tạo ra Vua đêm? Những người cô đơn Những đứa trẻ của rừng B
Iwan Rheon, người đóng vai Ramsay Bolton, gần như được chọn vào vai nhân vật nào? Jerrry Jon tuyết B
Bộ phim Bond đầu tiên, ra mắt năm 1962 với Sean Connery đóng 007 là gì? Y tá Bác sĩ B
Roger Moore đã xuất hiện bao nhiêu phim Bond? 8 7 B
Trong đó bộ phim Bond mà nhân vật Tee Hee xuất hiện năm 1973? Zombie Live and Let Die B
Bộ phim Bond nào được phát hành năm 2006? Racing Casino Royale B
Diễn viên nào đóng vai Jaws, xuất hiện hai lần Bond, trong The Spy who Loved Me và Moonraker? Franky Richard Kiel B
Nữ diễn viên Halle Berry xuất hiện trong bộ phim Bond năm 2002 Die Another Day đóng vai nhân vật Jinx? Sai Đúng B
Trong đó bộ phim Bond năm 1985 đã xuất hiện một chiếc khinh khí cầu, với dòng chữ 'Zorin Industries' xuất hiện ở bên cạnh? Sát thủ Một Nhìn thấy cái chết B
Bạn có thể kể tên nhân vật phản diện Bond trong bộ phim năm 1963 From Russia with Love; cô ấy đã bị bắn chết bởi Tatiana Romanova và được đóng bởi nữ diễn viên Lotte Lenya? Rose Rosa Klebb B
Diễn viên nào là James Bond trước Daniel Craig, làm bốn bộ phim với vai 007? Penut Pierce Brosnan B
Diễn viên nào đóng vai Bond trong Dịch vụ bí mật của On Her Majest, sự xuất hiện duy nhất của Bond? Obama George Lazenby B
Michael đã giành giải Grammy 1984 cho Bản thu âm của năm cho bài hát 'Beat It'? Sai Đúng B
Bài hát nào nằm ở phía 'B' cho đĩa đơn 'Heal the World'? Xin lỗi Cô ấy cho tôi hoang dã B
Tên đệm của Michael là gì - John, James hoặc Joseph? Cô đơn người đàn ông chay tịnh B
Album 1982 nào trở thành album bán chạy nhất mọi thời đại? Sixteen Thriller B
Michael bao nhiêu tuổi khi anh buồn bã qua đời vào năm 2009? 49 50 B
Michael là con thứ tám trong số mười đứa trẻ? Sai Đúng B
Tên cuốn tự truyện của Michael, được phát hành năm 1988 là gì? Dance Moonwalk B
Michael nhận được một ngôi sao trên Đại lộ Hollywood vào năm nào? 1988 1984 B
Bài hát nào Michael phát hành vào tháng 1987 năm XNUMX? Good Bad B
Trò chơi cờ nào bao gồm 40 không gian chứa 28 khách sạn, bốn đường sắt, hai tiện ích, ba không gian Cơ hội, ba không gian Cộng đồng, không gian Thuế sang trọng, không gian Thuế thu nhập và bốn ô vuông góc: GO, Nhà tù, Bãi đậu xe miễn phí, và Đi tù? Tự do Độc quyền B
Trò chơi bảng nào được tạo ra vào năm 1998 bởi Whit Alexander và Richard Tait, đây là một trò chơi theo nhóm dựa trên Ludo Plantinum Cranium B
Trò chơi bảng nào được xác định bởi khả năng trả lời kiến ​​thức chung và câu hỏi văn hóa phổ biến của người chơi, một trò chơi được tạo ra vào năm 1979? Chạy trốn tình yêu Theo đuổi tầm thường B
Trò chơi nào, phát hành lần đầu tiên vào năm 1967, bao gồm một ống nhựa, một số thanh nhựa gọi là ống hút và một số viên bi? Moon KerPlunk B
Trò chơi bảng nào được chơi với các nhóm người chơi đang cố gắng xác định các từ cụ thể từ bản vẽ của đồng đội của họ? Lili Pixi B
Kích thước lưới trên trò chơi Scrabble - 15 x 15, 16 x 16 hoặc 17 x 17 là bao nhiêu? 20 x 20 15 x 15 B
Số người tối đa có thể chơi trò chơi Bẫy chuột là bao nhiêu? 3 4 B
Trong trò chơi nào bạn phải thu thập càng nhiều viên bi càng tốt với hà mã? Tiền Đói đói B
Bạn có thể kể tên trò chơi mô phỏng cuộc sống của một người, từ khi học đại học đến khi nghỉ hưu, với công việc, hôn nhân và con cái (hoặc không) trên đường đi. Hai đến sáu người chơi có thể tham gia một trò chơi? Run for live The Game of Life B
Ai người được nhắc đến nhiều. Đại Thành toán Pháp, giúp bao nhiêu người? Đố là ai? Nguyễn Tuân Lương Thế Vinh B
Ai đà dựng nghiệp Lý triều. Dời đô về đất mỹ miều Thăng Long? Đố là gì? Lê Lai Lý Công Uẩn B
Mái gì che nắng che mưa. Xưa nay thử hỏi, có ai không cần? Đố là mái gì? Sàn nhà Mái nhà B
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai. Nàng trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây? Đố là gì? Cây xanh Cây lá cách B
Em đây cùng họ với khoai. Ruột trong trắng muốt, bên ngoài vàng tươi. Đố là gì? Bánh rán Bánh mì B
2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn không phải là cha của người bé, hỏi người lớn là ai? Cha Mẹ B
Đi thì công toại danh thành. Về làng bái tổ lọng xanh che đầu? Đố là gì? Bánh chưng Bánh đậu xanh B
Chẳng thấy mặt, chẳng thấy mày. Chỉ nghe tiếng quát inh đầu nhức tai? Đố là gì? Mưa Sấm B
Thợ gì cũng vẽ, cũng sơn. Nhưng không vẽ giấy, mà sơn vẽ tường? Là thợ gì? Thợ điện Thợ quét vôi B
Cho hay duyên nợ ở trời. Vợ chồng một khắc không rời xa nhau? Đố là con gì? Con mèo Con sam B
Thà rằng chịu chữ hàn vi. Không xiêm mà mặc, không y mà choàng? Đố là quả gì? Quả cam Quả bần B
Đi xe cứ đứng chẳng ngồi. Miệng thì la hét vang trời: vô, ra? Đố là ai? Lơ xe Giáo viên B
Núi gì thú có hai tai. Dáng cao lừng lững có bành có tai? Đố là núi gì? Núi Voi Núi Cấm A
Cây gì không bào mà trơn. Hoa không sơn mà đỏ. Đố là cây gì? Cây chuối Cây bưởi A
Nghĩ mình gút mắt nhiều bề. Sử kinh chẳng thuộc, thơ đề cũng không? Đố là gì? Quả me dốt Quả quýt A
Quả gì trẻ nhỏ nghe tên. Điều run phát rét, tái tê mặt mày? Đố là quả gì? Quả roi Quả me A
Lá trông dáng quạt cuống dài. Xòe tròn như thể quạt trời màu xanh? Đố là cây gì? Cây cọ Cây mít A
Lẹ lanh nhảy phóc lộn nhào. Xưng danh vô địch, bơi ao lặn đầm? Là con gì? Con nhái Con lợn A
Lúc nhỏ áo xanh um. Lớn lên em mặc áo đỏ tươi? Quả ớt Quả chanh A
Xưa kia Lê Lợi ẩn quân. Lam Sơn dấy nghĩa chờ ngày xuất binh? Đố là nơi nào? Núi Chí Linh Núi đọ A
Hoa gì chỉ nở mùa hè. Dang tay đón bạn ve về đỏ cây. Ở trên mái phố suốt ngày. Không ai cắm lọ hoa này để chơi? Hoa phượng Hoa hồng A
Là cây mà chẳng có cành. Có quả mà lại rành rành không hoa. Còn dây thì vườn rất xa. Xin bạn đoán thử em là cây chi? Cây cột điện Cây chổi A
Sông gì đượm ngát mùi hương. Quanh năm in bóng kinh thành Huế xưa Sông Hương Sông Tô Lịch A
Núi gì không phải đàn ông. Lại màu u ám như mày tóc đen? Đố là núi gì? Núi Bà Đen Núi Bà Trắng A
Một người giết chết, một người cứu sống. Một người nhổ lên, một người vùi xuống. Một người nắm đầu, một người nhận gốc? Đố là những ai? Thợ nhổ mạ và thợ cấy Thợ săm A
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Câu thơ ấy chính là của ai. Đố anh, đố chị nói ngay tỏ tường? Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Chánh A
Ở đâu có cặp rồi vàng. Nhất Bùi Hữu Nghĩa, nhì Phan Tuấn Thần? Vĩnh Long Tiền Giang A
Người một nơi, tiếng một nơi. Hễ tôi lên tiếng, mọi người lắng nghe? Đố là cái gì? Loa phóng thanh Còi A
Xưng tên bạn cột. Bắt nhốt vào thay. Bỏ xuống ao rau. Dưới chân lửa đốt? Đố bạn là gì? Con cá kèo Con cá cơm A
Vịnh gì duyên dáng, mộng thơ. Hồ thu mặt nước, rồng chờ xuống thăm? Vịnh Hạ Long Hồ gươm A
Suốt đời chẳng chạy chẳng đi. Hai tay chống đất, gối quỳ lết thôi? Đố là gì? Bánh bò Bánh canh A
Chợ gì vắng mẹ, nó kêu? Chợ Bến Nghé Chợ tình A
Có lông mà chẳng có tay. Con mắt thì có, lông mày thì không. Có da mà chẳng có lưng. Con mắt thì có, mà không có mày? Đố bạn con gì? Con rạm Con mèo A
Quả gì không ở cây nào. Không chân, không cánh, bay cao, chạy dài? Quả bóng Quả chuối A
Tàu anh lướt sóng khơi xa. Biển bằng là bạn, trời cao là nhà. Chở hàng, đưa khách gần xa. Cá tôm đầy ắp, tàu ta trở về? Là ai? Thuyền trưởng Thuyền viên A
Tuổi thơ tôi nhọn như sừng. Lớn lên cởi áo lưng chừng quăng đi. Thân cao vun vút lạ kỳ. Xanh màu ngọc biếc, mắt thì gớm ghê. Là gì? Cây tre Cây mít A
Cận kề giám đốc thường xuyên. Giấy tờ, công việc, riêng tư cũng tròn. Là ai? Trợ lý Nhân viên A
Hoa gì đứng xếp thành hàng. Trang nghiêm, kiêu hãnh như chàng bộ binh. Đỏ, hồng, vàng, tím, tía, cam. Diễu hành dưới ánh mặt trời Hà Lan. Đố bạn hoa gì? Hoa tulip Hoa hồng A
Hoa gì thanh khiết diễm kiều. Để dùng trang trí nơi thờ Đồng Trinh? Hoa huệ Hoa cúc A
Cũng gọi là hạt. Không cầm được đâu. Làm nên ao sâu. Làm nên hồ rộng? Đố là hạt gì? Hạt mưa Giọt nước A
Cây gì trôi nổi ao hồ. Cánh như chiếc mũ trên đầu của anh? Cây bèo Cây mít A
Hai cành cây khô, mọc trên đỉnh núi. Muốn hái làm củi, cố sức trèo lên. Nó nhảy như tên, đuổi theo không kịp? Đố là gì? Con hươu Con lợn A
Quần rộng nhất là quần gì? Quần đảo Quần bố A
Hoa gì nửa tục, nửa thanh. Dùng làm giậu để rào quanh sân nhà? Hoa dâm bụt Hoa chuối A
Chợ gì bàn tán đứng ngồi không yên? Chợ Bùng Binh Chợ Mơ A
Xanh vỏ, ruột đỏ, hột đen. Hoa vàng, lá biếc, đố em quả gì? Quả dưa hấu Quả cam A
Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải hay vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào? Chỉ xuống đất Chỉ lên trời A
Cái gì chứa nhiều nước nhất mà không ướt tí ti nào? Bản đồ Hồ A
Bằng cái nồi rang. Cả làng thôi thóc. Là cái gì? Mặt trời Mặt trăng A
Núi gì tuyết trắng rơi rơi. Rừng xanh, bóng mát, đón mời khách thăm? Đố là núi gì? Núi Sapa Núi Bà Đen A
Không phải gừng. Mà rất cay, Bằng ngón tay. Mặc áo đỏ? Đố là quả gì? Quả ớt Quả sung A
Cũng nước, cũng dòng, cũng trôi. Thác gì sao chẳng là ông hay chàng? Thác Bà Thác tình yêu A
Hoa gì tên để thổi cơm. Không sinh từ lúa mà đơm đỏ cành? Hoa gạo Hoa chuối A
Em về cây cối xanh tươi. Mai vàng khoe sắc, đào phai thắm hồng? Đố là mùa nào? Mùa xuân Mùa Thu A
Đà Nẵng cảnh đẹp, người xinh. Núi gì danh thắng đón mừng khách thăm? Đố là núi gì? Núi Ngũ Hành Sơn Núi Vạn Điểm A
Sông nào ở chốn kinh đô. Ngày xưa rộng lớn bây giờ bé teo? Đố là sông nào? Sông Tô Lịch Sông Hương A
Thủ môn nào đang giữ kỷ lục giành được nhiều mũ nhất cho đội tuyển Anh, giành 125 mũ trong sự nghiệp thi đấu của mình? Lingar Peter Shilton B